ANTIKOROZIJSKA ZAŠČITA

V primeru, da se na materialu (npr. železu), pokažejo znaki korozije, ga je potrebno ustrezno zaščititi. To prav tako velja za nove materiale, ki bodov prihodnosti podvrženi vplivom vlage. V našem podjetju izvajajmo antikorozijsko zaščito (zaščito proti rji) glede na želje naših strank oziroma po mednarodnih standardih (ISO 12944, DIN 55928, …). Pogosto gre tukaj za zaščito jeklenih konstrukcij hal, mostovov, konstrukcij za prenos električne energije ipd. Izvajamo tudi protikorozijske zaščite notranjih in zunanjih površin cistern in rezervoarjev za gorivo, zemeljski plin, živil v suhem ali tekočem stanju, pitno vodo, kemikalije in zrak, cevovodov, silosov ipd.

Priprava površin:
Površine, ki jih je potrebno zaščititi pred rjo, moramo najprej temeljito očistiti.
• Ročno čiščenje
• Strojno čiščenje do gole kovine
• Peskanje površin
• Ultra visokotlačno čiščenje z vodo

Nanašanje premaznih materialov in oblog:
Poleg običajnega nanašanja s čopiči in valjčki nudimo:
• Zračno brizganje
• HVLP brizganje
• Brezzračno – »Airless« brizganje