Antikorozijska zaščita

Na določenih materialih (npr. železu) se sčasoma pokažejo znaki korozije. Da bi se temu izognili, je potrebno vse tovrstne materiale, ki bodo v prihodnosti izpostavljeni vplivom vlage, ustrezno zaščititi. To pomeni, da je potrebno izvesti antikorozijsko zaščito (zaščito proti rji) s posebej temu namenjenimi premazi. Tudi tiste objekte oziroma površine, ki jih je rja že napadla, je, da bi preprečili njihov propad, potrebno očistiti in preplastiti z antikorozijskim zaščitnim premazom.

V našem podjetju izvajajmo protikorozijske zaščite glede na želje naših strank oziroma po mednarodnih standardih (ISO, DIN ). Pogosto gre tukaj za zaščito jeklenih konstrukcij hal, mostov, konstrukcij za prenos električne energije ipd. Izvajamo tudi antikorozijske zaščite notranjih in zunanjih površin cistern in rezervoarjev za gorivo, zemeljski plin, živil v suhem ali tekočem stanju, pitno vodo, kemikalije in zrak, cevovodov, silosov ipd.

Priprava površin:

Površine, ki jih je potrebno zaščititi pred rjo moramo najprej temeljito očistiti.

• Ročno čiščenje
• Strojno čiščenje do gole kovine
• Peskanje površin
• Ultra visokotlačno čiščenje z vodo

Nanašanje premaznih materialov in oblog 

Poleg običajnega nanašanja s čopiči in valjčki nudimo:
• Zračno brizganje
• HVLP brizganje
• Brezzračno – »Airless« brizganje