Antikorozijska zascita daljnovodnih stebrov 2x 400 Krško – Zagreb

Antikorozijska zascita daljnovodnih stebrov 2x 400 Krško - Zagreb

antikorozijska zaščita daljnovoda 2x 400 Krško – Zagreb