Hidroizolacija ravnih streh

Ravne strehe se od klasičnih streh razlikujejo po tem, da jih je potrebno obravnavati kot specifično gradbeno-fizikalno področje, kateremu je pri izgradnji potrebno posvetiti posebno pozornost in zahteva od izvajalca ustrezno znanje. Imajo značilnost nosilne konstrukcije, ki mora objekt zaščititi pred vdorom vode (hidroizolacija) in nuditi tako toplotno kot zvočno izolacijo.

Pri načrtovanju ravne strehe je potrebno upoštevati, da bo izpostavljena vremenskim in gradbeno-fizikalnim vplivom. Ob nepravilni izvedbi lahko ravna streha predstavlja številne težave in ne pomeni dolgotrajne reštive. Nanjo vplivajo številne napetosti, ki so posledica temperaturnih nihanj (krčenje in raztezanje materialov), vibracij in posedanja objekta. Take spremembe vplivajo tudi na kvaliteto uporabe prostorov pod njo. Posebno pozornost je potrebno posvetiti izvedbi hidroizolacije, saj je ta ključnega pomena pri vplivih iz okolja. Zaradi neprimernih, nekvalitetnih materialov, pomanjkljivo izvedene hiroizolacije in neprimernega odvodnjavanja se lahko zgodi, da objekt prične propadati takoj po izvedbi. Če hidroizolacija ni primerno položena pride do pronicanja vode v beton, s čemer se prične korozija armature in posledično propadanje železobetonske plošče. Zmrzal še pospeši pokanje in pronicanje vode v novo nastale razpoke. Dobro izvedena hidroizolacija prepeči omenjene napake, saj popolnoma onemogoči dostop vode do notranjih materialov.

1. POLIURETANSKA HIDROIZOLACIJA

Ne glede na to, ali gre za novogradnjo ali sanacijo obstoječega objekta, predstavlja poliuretanska hidroizolacija izvrstno zaščito pred vlago in posledičnim propadanjem. Tudi v najbolj zapletenih konstrukcijah in površinah nudi brezhibno in brezšivno zaščito, ki je obstojna v vseh vremenskih pogojih (vročini, zmrzali, UV-sevanjem) ter zadošča vsem evropskim standardom in predpisom.

Poliuretanska hidroizolacija prednjači pred ostalimi vrstami hidroizolacije v tem, da je popolnoma brezšivna in tako nima nobenih “šibkih členov” v svoji površini. Material poliuretana nanesemo v tekoči obliki, zato se neprodušno zalije celotno površino. Težavna mesta, kot so sifoni, predeli okoli dimnikov, robovi, razpoke ipd. se predhodno dodatno ojačajo z armaturo in zagotavljajo, da ne ostane nezaščitena niti najmanjša luknjica ali razpoka

Polaganje poliuretanske hidroizolacije
Ne glede na to, ali bomo hidroizolacijo polagali na novogradnji ali sanirali obstoječi objekt, je potrebno površino sprva popolnoma očistiti vseh prašnih delcev in materiala, ki ni sprijet s podlago. V kolikor bi se odločili izvajati hidroizolacijo na tlakovano podlago (ploščice, kamen…), mora biti celotna plast trdno oprijeta podlage, saj se v nasprotnem primeru lahko zgodi, da kasneje podlaga odstopi in se hidroizolacija poškoduje. Tako pripravljeno podlago premažemo z eno plastjo temljnega premaza. V drugi fazi nanesemo prvo plast poliuretana in nato dodatno obložimo vse detajle (sifoni, dimniki, stiki, dilatacije…) z armaturo ter premažemo z drugo plastjo poliuretana.

2. HIDROIZOLACIJSKE FOLIJE

Pri izvedbi hidroizolacije ravne strehe lahko uporabimo sistem lepljene ali mehansko pritrjene hidroizolacijske folije. Pri tako imenovanem Sikaplan ali Sarnafil sistemu gre za vzdolžno polaganje večplastne folije, ki je zgrajena iz umetnega materiala in ojačana s tkanino iz poliolefinov. Tako ustvarimo hidroizolacijo, ki nudi poleg zaščite pred vodo tudi zaščito pred vplivi vetra in UV sevanjem. Predvsem pri zaščiti večjih strešnih površin je običajno cenovno ugodnejša od ostalih izvedb, njena prednost pa je tudi ta, da jo polagamo izjemno hitro in v skoraj vsakem vremenu.

Hidorizolacijo s folijami lahko izvedemo v različnih variantah: zelena streha, streha s prodcem, pohodna in prevozna streha. Pri strehah, kjer ne bomo položili prodca ali je drugače obtežili, pa tudi pri tistih, ki so pod različnimi nakloni, je folijo potrebno prilepiti na podlago.

Pri uporabi folije Sika Sarnafil EnergySmart Roof ® Cool Color pa lahko celo zmanjšamo porabo energije stavbe (zaradi močnega odboja sončnih žarkov se stavba veliko manj segreva) in doprinesemo k manjšemu segrevanju okolja ter zaviramo nastanek škodljivih snovi (smog).

So primerna rešitev zaradi:

-       estetskega izgleda

-       možnosti izvedbe na strehah kompleksnih modernih oblik

-       pri mehansko pritrjenih folijah gre za najhitrejši način izvedbe hidroizolacije

-       lepjene folije so tudi zvočno izolativne

-       so varne pred požarom

Uporabljamo jih na javnih in zasebnih zgradbah (bolnišnice, šole, poslovni prostori, nakupni centri, hoteli, stanovanjski bloki, športni centri, skladišča, delavnice idr.) ne glede na to, ali gre a novogradnjo ali sanacijo obstoječe stavbe.