Sanacija fasadnih fug

V okviru kvalitetnega vzdrževanja je fasadne fuge potrebno redno pregledovati. Priporočamo pregled po desetih letih od datuma vgraditve.

Postopek sanacije fasadnih fug:

- Pregled fug
- Mehansko odstranjevanje fug
- Brušenje do osnovne podlage
- Vstavljanje polnila
- Nanos temeljnega premaza
- Kitanje s poliuretanskim kitom