Blog Archives

Čiščenje fasad (steklenih, kamnitih…)

Zakaj čiščenje fasad? Z leti se zaradi vplivov narave, raznih organizmov in človeka na fasadah nabere mnogo najrazličnejše umazanije. Kljub raznovrstnim preparatom (nano tehnologija) je treba fasade občasno očistiti. Izvajamo čiščenje in zaščito vseh vrst steklenih, kovinskih in marmornatih fasad....
more

Sanacija fasadnih fug

V okviru kvalitetnega vzdrževanja je fasadne fuge potrebno redno pregledovati. Priporočamo pregled po desetih letih od datuma vgraditve. Postopek sanacije fasadnih fug: - Pregled fug - Mehansko odstranjevanje fug - Brušenje do osnovne podlage - Vstavljanje polnila - Nanos temeljnega...
more

Antikorozijska zaščita

Na določenih materialih (npr. železu) se sčasoma pokažejo znaki korozije. Da bi se temu izognili, je potrebno vse tovrstne materiale, ki bodo v prihodnosti izpostavljeni vplivom vlage, ustrezno zaščititi. To pomeni, da je potrebno izvesti antikorozijsko zaščito (zaščito proti rji)...
more